Co je to renovace ?

Renovace tonerové kazety je celý proces činností, který je směřován k jednomu cíly-znovupoužití tonerové kazety, tak aby byla rovnocennou náhradou originální tonerové kazety.

 

 Jaký má renovace smysl ?

První pro Vás jistě velmi důležitý smysl je velká úspora  Vašich finančních prostředků oproti nákupu nových originálních kazet. Novou kazetu musíte zaplatit úplně celou například zaplatíte 2600 Kč.Cena za renovaci včetně práce je pak například 1100 Kč, které Vám nakonec účtujeme.

Druhý jistě nezanedbatelný smysl je ochrana životního prostředí, ochrana neobnovitelných zdrojů surovin… .Ročně se ve světě spotřebuje asi 30 mil. tonerových kazet.Ve Spojených státech se vrátí zpět do oběhu asi 60% kazet. V některých státech dokonce platí zákony,že státní správa dává přednost renovovaným kazetám před originálními.U nás v Evropě se zrenovuje asi 40% všech kazet. Situace se však zlepšuje. Zákazníci zjištují, že se stále modernější technikou není problém originální kazety renovovat v opravdu špičkové kvalitě.

 

Kolikrát lze renovovat tonerovou kazetu ?

Životnost kazety je úměrná kvalitě renovace. Při profesionálním přístupu k procesu renovace za použití špičkových technologií a materiálů lze říci, že kazetu lze renovovat neomezeně.

 

Co je to recyklace ?

Je to proces, při kterém je kazeta rozebrána na jednotlivé díly, odpad rozdělen na kovy, plasty a nebezpečný odpad a pak je tento odpad zlikvidován. Tedy kovy do sběru, plasty a nebezpečný odpad na ekologickou skládku.

 

Pozor na aplikaci zákona o odpadech !

Zákon o odpadech jasně definuje Vaši povinnost separovat odpady a vést ve Vašem podniku evidenci jak jste tento odpad zlikvidovali (kazety do tiskáren-nebezpečný odpad). Je důležité vědět, že firma TONER DISKONT od Vás odebere nepotřebné typy kazet, a na požádání vystaví prohlášení, že v případě nepoužitelnosti budou ekologicky zlikvidovány.

 

 Technologie renovace

Na počátku se kazeta kompletně rozebere. Posoudí se technický stav jednotlivých dílů. Každá součást, jejíž životnost je dimenzována na více cyklů, se pečlivě očistí. Díly, které jeví známky opotřebení nebo díly, které jsou vyměňovány z preventivních důvodů, se vymění za nové díly vysoké kvality. Kazeta se zbaví veškerých zbytků toneru, aby nemohlo dojít ke smísení starého toneru s novým. Kazeta je naplněna tonerovým práškem původního typu a stejného objemu. Na konci tohoto procesu probíhá přísná zkouška kvality. Kazeta je testována na kvalitu tisku a bezvadnou těsnost. V případě jakýchkoli pochybností o kvalitě je kazeta znovu vrácena technikům, vadné díly vyměněny a znovu testována.Vyhotoví se interní protokol.

Každá kazeta má tak svůj “chorobopis“, ze kterého lze vyčíst , které díly se vyměnily. Takto je kazeta sledována při všech technických operacích a v každém okamžiku známe její historii.

Na závěr je kazeta vložena do ochranného obalu, krabice a předána do expedice. Expedice kontroluje, aby se k Vám vrátila opět jen a jen ta Vaše kazeta.

 

Nový spotřební materiál

Pro naše odběratele a obchodní partnery dodáváme samozřejmě i nový spotřební materiál.

V případě požadavku originální nebo alternativní. U alternativního spotřebního materiálu jde o plně funkční kapacitou i kvalitou srovnatelný materiál s originálním.

 

Naše renovovaná kazeta musí být 100% funkční až do úplného vypsání.